سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن عادلی – مربی دانشگاه جیرفت
محمدرضا ملکی – استادیار دانشگاه جیرفت
باب الله حیاتی – دانشیار دانشگاه تبریز
معین مختاری –

چکیده:

بی شک مهمترین هدف تولید کنندگان بخش کشاورزی کسب حداکثر سود می باشد براساس معادله سود دستیابی به هدف فوق از طریق افزایش درآمد یا کاهش هزینه های تولید حاصل می گردد درتولید پیاز براساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده درشت ترین هزینه مربوط به هزینه های کارگری درمرحله برداشت می باشد مقاله حاضر با تدوین یک متدولوژی مناسب استفاده از ماشین برداشت پیاز را از دیدگاه اقتصادی مورد ارزیابی قرارمیدهد داده ها و اطلاعاتموجود از طریق مراجعه به بخش مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی و مصاحبه به کشاورزان منطقه جنوب استان کرمان بدست آمدها ست هزینه ها و درآمدهای طرح درطول مدت اجرای آن محاسبه گردید و درنهایت تجزیه و تحلیل داده ها برپایه معیارهای اقتصاد مهندسی ارزش حال فایده خالص NPV و نرخ بازدهی سرمایه IRR و با استفاده ازنرم افزار EXCEL2007 صورت پذیرفته است نتایج نشانداد که استفاده از ماشین فوق هزینه های کارگری را تاحد قابل توجهی کاهش میدهد.