سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر قلیزاده – کاشناس ارشد عمران سازه
علی هوشمند آیینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودبار
بهروز امامی – مربی مرکز آموزش فنی حرفه ای پارس آباد
سمیه مرادی – دانش آموخته کارشناسی کامپیوتر،

چکیده:

امروزه مشخص شده که رفتار هرسیستم سازه ای درهنگام زلزله تاحدزیادی توسط ظرفیت استهلاک انرِژی ان از طریق رفتار شکل پذیر تعیین می شود و میزان قابلیت رفتار غیرخطی سازه را نشان میدهد دراین مقاله به منظور مقایسه قابهای خمشی ازنظر اقتصادی و تاثیر شکل پذیری درمیزان مصالح مصرفی قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیری های مختلف و باتعدادطبقات مختلف ۶و۱۲ طبقه به عنوان نمایندها نتخاب شده و با رعایت کلیه ضوابط ابا برایهرگروه طراحی شدهاند پس از تیپ بندی مناسب و رعایت نکات اجرایی و تهیه نقشه های اجرایی میزان مصالح مصرفی بتن و فولاد تعیین شده و کلیه هزینه ها با توجه به فهرست بهای موجود ۱۳۸۸ براورد شده اند این هزینه ها تنها شامل هزینه مصالح مصرفی درساخت تیرهاستونها و فونداسیون ها میباشند و هزینه سقف و سایرهزینه های سازه ای لحاظ نشده اند زیرا تغییر نوع شکل پذیری تاثیری درسایر هزینه ها نداشته و فقط درطراحی تیرها ستونها و فونداسیون ها موثر می باشد.