سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر قلیزاده – کارشناس ارشد
سعید جواهرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
بهروز امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

امروزه مشخص شده که رفتار هرسیستم سازه ای درهنگام زلزله تاحد زیادی توسط ظرفیت استهلاک انرژی آن از طریق رفتار شکل پذیرتعیین می شود و میزان قابلیت رفتار غیرخطی سازه را نشان میدهد دراین مقاله به منظور مقایسه قابهای خمشی از نظر اقتصادی و تاثیر شکل پذیری درمیزان مصالح مصرفی قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیری مختلف و باتعداد طبقات مختلف ۶و۱۲ طبقه با عنوان نماینده انتخاب شده و با رعایت کلیه ضوابط آبا برای هرگروه طراحی شده اند پس از تیپ بندی مناسب و رعایت نکات اجرایی و تهیه نقشه های اجرایی میزان مصالح مصرفی بتن و فولاد تعیین شده و کلیه هزینه ها با توجه به فهرست بهای موجود۱۳۸۸ براورد شدها ند.