سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدرضا قهرمان فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی صادقی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد محب – استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهرداد حسام پور – استادیار دانشگاه صنعتی لاپرانتا،فنلاند

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل اقتصادی وربرن، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی فرایند غشایی نانو فیلتراسیون در بازده فشار ۳ تا ۶ بار محاسبه شده است. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش فشار هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی کل کاهش می یابد. البته دو هزینه تجهیزات الکترونیکی و برق مصرفی پمپ بدلیل تابعیت فشار با افزایش فشار رشد می کند. در بین هزینه های عملیاتی، استهلاک با ۳۷ درصد اثر گذارترین هزینه می باشد. همچنین هزینه عملیاتی تولید هر متر مکعب اب از ۰/۱۸ یورو در فشار ۳ بار به ۰/۱۵ یورو در فشار ۶ بار رسید.