سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه زکی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک

چکیده:

عملیات بارگیری تحت عنوان گلوگاه عملیات بهره برداری جنگل محل اتصال عملیات چوبکشی و حمل میب اشد که در طی آن گرده بینه ها توسط لودردرماشین حمل بارگیری می گردد به دلیل اهمیت به مسائل اقتصادی این مرحله ای حساس ترین مراحل بهره برداری می باشد که بایستی با دقت لازم صورت گیرد دراین تحقیق سعی شده است تا ضمن برآوردنمیزان تولید و هزینه عملیات بارگیری با استفاده ازلودر از یک رویکرد اقتصادی صحیح به منظور محاسبه هزینه واحد تولید استفاده گردد نتایجاین بررسی حاکی از آن است که بیشتر از ۷۵ درصد هزینه های مربوط به عملیات بارگیری جزو هزینه های ثابت بوده و اصولا شرکت بهره بردار نمی تواند درکاهش آن نقشی داشته باشد لذا کاهش زمان های تاخیر تاثیر چندانیدر بهبود مدیریت در عملیات بارگیری نخواهد داشت