سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعبدالنبی رضوی –
نیما کفاشان – دانش آموخته مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ا
محمدامین صراف – دانش آموخته مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، ا

چکیده:

وظیفه آیین نامه اعمال ضوابط حداقلِ مربوط به تامین سطح قابل پذیرشی از قابلیت اعتماد در سازه ها است که آیین نامه های موجود این سطح رامشخص می کنند، در نتیجه تفاوت های موجود در روش های تحلیل و طراحی، طراحان را به سمت انتخاب روش اقتصادی تر سوق می دهد.مبحث دهم مقررات ملی ساختمان نیز روش های طراحی تنش مجاز و حالات حدی را ارائه داده است. اضافه شدن الزامات طرح لرزه ای و طراحیبه روش حالات حدی در ویرایش جدید مبحث دهم، لزوم و اهمیت این دو مهم را نشان می دهد. لذا در تحقیق حاضر، ساختمانی با ابعاد اجرایی تعداد طبقات مختلف و سیستم سازهای مهاربندیِ هم محور فولادی به عنوان عناصر مقاوم جانبی به کمک برنامه های PROPER و ISBدر نرم افزارETABS مدل و به روش استاتیکی معادل تحلیل و با دو روش موجود در آیین نامه ایران (با و بدون اعمال ضوابط لرزه ای) طراحی گردیده ، سپسنتایج اقتصادی به صورت جزء به جزء ارزیابی ودر انتها به صورت نمودارها و جداول مقایسه ای ارائه گشته اند