سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

احمد سلیمانی پور – عضو هیأت علمی و رئیس گروه اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط
ابوالقاسم باقری – عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز نطنز

چکیده:

وجود آبهای شور در برخی از نقاط استان اصفهان، مسأله ای است که پایداری کشاورزی را در معرض خطر قرار داده است . نبود آب کافی و با کیفیت مناسب و وجود خاکهای شور و قلیایی موجب می شود همه ساله در بخش هایی از اراضی کشت شده محصولی به عمل نیاید و تلاش مسئولین زحمتکش آن مثمر ثمر واقع نشود که در جای جای اراضی کشت شده، این واقعیت تلخ را می توان مشاهده نمود . لذا چنانچه تکنیکهای کشاورزی و راندمان تولید در مزارع رشد معقول و متناسب نداشته باشند، عدم تطابق بین درآمد و هزینه های تولید محصولات کشاورزی، موجب انحطاط تدریجی کشاورزی در این مزارع خواهد شد . بنابراین حفظ و تضمین بقای کشاورزی در مناطق شور در یک افق بلند مدت، مستلزم سرمایه گذاری اصولی در امر کشاورزی است . در این راستا، طرح اختلاط آب شیرین با آب شور به ویژه در مناطق شوری که از نعمت آب شیرین رودخانه ها نظیر شهرستان اصفهان بهره مند می باشند، می تواند به عنوان مؤثرترین راهکار، فراروی مسئولین
کشاورزی قرار گیرد . بر این اساس، در مطالعه جاری، که در اراضی شورواقع در قسمتهای شرقی شهرستان اصفهان انجام شده است، طرح اختلاط آب چاهها با آب کانال جهت تأمین آب با کیفیت مناسب و استفاده از آن در روش آبیاری بارانی با استفاده از تئوری هزینه – فایده و روش بودجه بندی و با در نظرگرفتن تیمارهای عملکرد و نرخ بهره دریافت تسهیلات مورد آزمون و ارزیابی اقتصادی قرار گرفت . نتایج این ارزیابی نشان داد، در تمام تیمارهای عملکردی مورد بررسی، اجرای طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی لازم بوده است . نتایج همچنان نشان داد، نسبت منفعت به هزینه طرح در شرایط اخذ وام با نرخ بهره ۸ درصد، افزایش بازدهی سرمایه گذاری را تا حد ۲۰۰ درصد را به دنبال داشته است