سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا گلریزضیائی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی
ابوالفضل انتظاری – مدیریت واحدارزیابی عملکرد شهرداری مشهد
حمید صادقی حصار – کارشناس مدیریت شهرداری مشهد
سیدجواد فاطمی – رئیس گروه خدمات عمومی فرهنگی و حمل و نقل واحد ارزیابی عملکرد شهرداری

چکیده:

مطالعه حاضر به ارزیابی اقتصادی طرح بازیافت پسماندهای شهری توسط ایستگاه ها ثابت دریافت پسماندهای خشک درمنطقه ۱۱ شهرداری مشهد می پردازد اطلاعات مورد استفاده دراین تحقیق داده های مربوط به حجم هزینه و درآمد جمع آوری پسماندها با استفاد ه از ایستگاه های waste bank درسال ۱۳۹۰ بوده که توسط سازمان بازیافت شهرداری مشهد جمع آوری شده است دراین تحقیق به منظور ارزیابی اقتصادی طرح waste bank کلیه درآمد هزینه ها و صرفه های اقتصادی و زیست محیطی اجرای طرح درمنطقه ۱۱ مورد محاسبه قرارگرفته است نتایج این تحقیق برتوجیه پذیری طرح ایستگاه های ثابت جمع آوری پسماند از دید اقتصادی زیست محیطی اشاره دارد.