سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل مهدی تبار – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه
محمدرضا داودی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیروس غلامپوردهکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

برای طراحی اقتصادی یک سیستم سازه ای فضاکار لازم است پارامترهای متعددی از جمله عمق سازه توپولوژی نوع اتصالات ابعاد شبکه ها و فواصل تکیه گاه ها بطور صحیح انتخاب شوند دراین بررسی با استفاده از یک روش چند مرحله ای با متغیر قرار دادن یک پارامتر و ثابت فرض نمودن بقیه پارامتر ها به بررسی تغییرات وزن سازه عنوان ملاک اصلی در طرح اقتصادی سازه دردهانه های مختلف پرداخته می شود نتایج بررسی ها نشان میدهد استفاده از توپولوزی مورب روی مربع با فواصل تکیه گاهی بزرگتر می تواند نقش موثری در اقتصادی شدن طرح ایفا کند.