سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محرم عین اللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
حجت اله مظاهری لقب – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
مسعود کامل – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
عادل غدیری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی ایستگاه خ

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اقتصادی اثر روشهای مختلف کاشت لوبیا چیتی دراستان زنجان اجرا گردید. طرح آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی بود دراین آزمیاش عملکرد دو رقم لوبیا چیتی محلی خمین و لاین COS16 به همراه چهار روش کاشت دست نشان کاشت با فاروئر کاشت با کولتیواتور وکاشت با دستگاه بذرکار در سه تکرار به مدت دوسال پیاپی بررسی شد به منظور ارزیابی اقتصادی روشهای مختلف کاشت از روش تحلیل منفعت به هزینه بهره گیری شد داده های حاصل از آزمایش در دو سال متوالی نشانداد که تولید لوبیا با استفاده از روش دست نشان دارای توجیه اقتصادی نیست درحالیکه هر سه روش کاشت با دستگاه بذرکار کاشت با فاروئر وکاشت با کولتیواتور از لحاظ اقتصادی قابل توجیه هستند تجمیع نتایج دوساله طرح خاطرنشان کرد که در مورد لاین COS16 کاشت با دستگاه بذرکار اقتصادیترین گزینه است درحالیکه درمورد رقم محلی خمین استفاده از روش کاشت با فاروئر دارای بیشترین سودآوری است.