سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی چافی –
علی اکبر لطفی نیستانک –
محمدجعفر لشکربلوکی –
محسن صادقی –

چکیده:

سوزاندن زباله های جامد شهری درتاسیسات زباله سوزی علاوه براینکه از آلودگی های ناشی از سایر روشهای امحای زباله جلوگیری کرده و یک منبع انرژی تجدید پذیر و مطمئن را دراختیار قرا رمیدهد موجب کاهش قابل توجه مواد دفع شدنی و کاستن از میزان انتشار گازهای گلخانه ای نیز می گردد درحال حاضر آمارها درکشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه نشان میدهد که زباله سوزی درفرایند مدیریت زباله سهمی قابل توجه و روزافزون دارد دراین مقاله ابتدا به ارزیابی ترکیب و آنالیز زباله درشهر ساری پرداخته شده و درادامه بررسی هزینه های ساخت نصب و راه اندازی تاسیسات زباله سوزی با تکنولوژی moving grate با ظرفیت مشخص ۲۰۰ هزار تن درسال مورد توجه قرارگرفته است درادامه با توجه به ارزش حرارتی زباله مورد استفاده در کارخانه تبدیل زباله به انرژی میزان انرژی تولیدی از آن تخمین زده شده ودرادامه درآمد حاصل از فروشانرژی تعیین گردید تا مقدار tipping fee قابل پرداخت جهت توجیه پذیر شدن ساخت کارخانه زباله سوزی دراین منطقه محاسبه گردد.