سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده فاطمه میری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز ملاثانی
محمود قاسمی نژاد –
عباس عبدشاهی –

چکیده:

استان تهران ازبزرگترین تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای درکشور میب اشد دراین تحقیق با استفاده از نمونه ۲۲۰ تایی درسال ۱۳۸۹ نرخ بازده ارزش درحال خالص و میزان منفعت به هزینه درگلخانه های توت فرنگی سبزی و صیفی گیاهان آپارتمانی و گل شاخه بریده با انواع مختلف سازه ها محاسبه گردید نتایج حاصل ازتحقیق نشان داد که بیشترین میزان منفعت به هزینه ۱/۱۴ و بیشترین میزان نرخ بازده داخلی ۲۶/۴۲% برای گلخانه گالوانیزه با پوشش پلاستیک با تولید گیاهان زینتی و اپارتمانی دارای عمر مفید ۲۵ سال ونرخ بهره ۱۴% می باشد پس از گیاهان زینتی و اپارتمانی توت فرنگی دارای بیشترین میزان منفعت به هزینه و نرخ بازده داخلی بوده و از میان سازه های مختلف گلخانه با اسکلت فلزی گالوانیزه و پوشش پلاستیک درای بیشترین بازده اقتصادی است گسترش گلخانه های فلزی و افزایش میزان و دوره بازپرداخت اعتبارات از مهمترین توصیه های سیاستی این بخش است.