سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله بریمانی آبکسری – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
علی قاسمیان – استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،
مجید ذبیح زاده – استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری،

چکیده:

کاغذ فلوتینگ به عنوان لایه میانی کارتن، در صنایع بسته بندی مورد استفاده قرار میگیرد و مقدار مصرف سالیانه آن در حال گسترش میباشد. این تحقیق با هدف بررسی امکان ساخت کاغذ فلوتینگ از پسماند کشاورزی در استان مازندران از دیدگاه فنی و اقتصادی میباشد. میزان پسماند کشاورزی قابل استحصال چند مواد اولیه غیر چوبی مناسب برای تولید خمیر کاغذ، شامل گندم، جو، برنج، ذرت دانه ای، دانه های روغنی و پنبه با میانگین سطح زیر کشت ۳۴۰ هزار هکتار محاسبه شد؛ که بر این اساس میزان متوسط تولید پسماند زراعی قابل استحصال این استان در طی سال های ۸۴ تا ۸۸ حدود ۱۲۵۲۰۰۰ تن برآورد گردید. که پتانسیل مناسب استان مازندران را برای تامین ماده اولیه از پسماند کشاورزی نشان میدهد. ظرفیت تولید خمیرکاغذ فلوتینگ از پسماند زراعی ، ۱۰۰۰۰ تن در سال در نظر گرفته شده است، و با توجه به آن جزئیات مربوط به اقلام مخارج سرمایه گذاری و بهرهبرداری از طریق مطالعه پروپوزالهای پیشنهادی، بررسی پروژه های مشابه، مراجعه به سازمان ها و نهادهای مربوطه و نمایندگی های شرکتها استخراج گردیده است. سپس برای ارزیابی فنی و اقتصادی طرح، شاخهای اقتصادی از قبیل نرخ بازدهی سرمایه، دوره بازگشت سرمایه، نقطه سر به سر تولید محاسبه گردید که حاکی از پتانسیل بسیار مناسب استان ، جهت احداث کارخانه تولید خمیرکاغذ فلوتینگ از پسماند کشاورزی می باشد.