سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اصغر عابدی – استادیار رشته اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

استفاده بی رویه از اراضی و تخریب آنها از یک طرف، و نیاز روز افزون به افزایش عملکرد در واحد سطح از طرف دیگر، ضرورت بهره برداری بهینه از اراضی احساس می شود. ارزیابی اقتصادی تناسب اراضی می تواند راهکاری درجهت افزایش بهره وری و کارایی منابع باشد،که جزواهداف این تحقیق می باشد. منطقه مورد مطالعه دراین تحقیق حدود ۱۰ هزار هکتار بوده ودرسال ۱۳۸۹درروستاهای نافچ و وردنجان انجام گرفته است. روش های نرخ بازده داخلی، سود ناخالص، ارزش فعلی خالص و نسبت منفعت به هزینه و با استفاده از نرم افزار ALES، کلاس تناسب واحدهای اراضی برای گندم تعیین گردید. برای ساختن مدل در نرم افزار ALES، یک بانک اطلاعاتی دربرگیرنده واحدهای خاک، عملکرد، نرخ بازده وام بانکی، هزینه های ثابت و متغیر و قیمت فروش هر واحد محصول در محیط نرم افزار ایجاد و سپس کلاس تناسب اقتصادی تعیین شد. نتایج نشان داد که زمانی که روش اول بکار می رود، اغلب واحدهای اراضی برای کشت آبی گندم، در زیر کلاس تناسب (S2) قرار می گیرند و زمانی که از سه روش دیگر استفاده می گردد تمامی واحدهای اراضی برای کشت محصول فوق الذکر، در زیر کلاس تناسب (S1) قرار می گیرند.