سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا قویدلی – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد تهران واحد جن
سیدابراهیم عبدالمنافی – دانشجوی دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت ایران
عبدالرضا ابراهیمی – کارشناس ارشد مهندسی راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله با توجه به آزمایشهای انجام شده بر عملکرد اتوبوسهای هیبریدی بویژه اتوبوس دیزل-الکتریک مدلهای نشر آلایندهها و مصرفسوخت این نوع اتوبوسها ساخته شد و در مدل ریاضی-رایانهای شهر تهران( ۲EMME/ برای شبیه سازی به کار گرفته شد.پساز اجرای مدل به ارزیابی اقتصادی اتوبوسهای هیبریدی در مقایسه با اتوبوسهای موجود در شهر تهران پرداخته شده است.