سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد صدیق باور – UTM -1 دانشجوی دکتری عمران – برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه
محسن حدیقه جوانی – کارشناس ارشد عمران- برنامه ریزی حمل و نقل ، دانشگاه آزاد اسلامی – واح
محمدرضا صدیق باور – کارشناس ارشد اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

ارزیابی اقتصادی پروژه،تکنیک های مقایسه و تصمیم گیری و انتخاب از میان راه حل ها،بر اساس شرایط مطلوب پولی یا اقتصادی را شامل می شود.به همان میزان که تکنولوژی صنعتی افزایشمی یابد،تصمیم گیری اقتصادی نیز مشکل تر و حساس تر می شود. مجموعاً استفاده از این تکنیک ها دارای اهمیت اساسی هستند،زیرا میزان سود یا ضرر حاصل از کیفیت راه حل خاص انتخابشده،بستگی به استفاده بجا از این تکنیک ها دارد.با توجه به ضرورت بررسی و ارزیابی اقتصادی مدها شاخص هایی نظیر:مصرف سوخت،استهلاک،زمان،آلایندگی و هزینه خانوار برای مدهای حمل و نقلی مورد استفاده در هسته مرکزی مترو،تاکسی و ماشین شخصی در نظر گرفته شد.با توجه به نظرات و وزن دهی های داده ،BRT، کلان شهر شیراز مانند:اتوبوس یکی از مناطق منتهی ،(AHP) شده توسط اساتید اقتصاد دانشگاه شیراز و در نهایت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به هسته مرکزی را که پنج نوع مد حمل و نقل در آن تعریف شده مورد بررسی و در نهایت اولویتبندی مدها صورت پذیرفت.