سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سودابه زنگنه نامدار – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه الزهراء (س
مریم میرزایی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع، دانشگاه الزهراء

چکیده:

هدف این مقاله ارائه ی روشی است که بتواند از بین انرژی های تجدید پذیر، بهترین آلترناتیو انرژی را با توجه به معیارهای اقتصادی و اجتماعی تعریف شده با رویکرد کاهش اثرات مخرب بر محیط زیست، هزینه و چند معیار دیگر به کمک روش تحلیل سلسله مراتبیتعیین کند. در روش تحلیل سلسله مراتبی،معیارها و آلترناتیوها همگی به شیوه مقایسه های زوجی با یکدیگر مقایسه می شوند.ابتکار مقاله در بکارگیری روش پیشنهادی برای انتخاب بهترین سیاست انرژی به منظور بهبود در برنامه ریزی محیط زیست است. در نتیجه می توان انرژی های تجدید پذیر را رتبه بندی کرده و بهترین آن ها را شناسایی نمود. باتوجه به اهمیت انرژی های تجدید پذیر در آینده محیط زیست، شناسایی و رتبه بندی آن ها می تواند گامی موثر در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی محیط زیست داشته باشد