سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ابراهیم شریفی – کارشناس ارشدزمین شناسی مهندسی
احمدرضا ایزدی – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
عبدالوحید آغاسی – دکتری هیدروژئولوژی

چکیده:

ازاهم مشکلاتی که درپهنههای حاوی آب زیرزمینی برای سازه های زیرزمینی به وجود می اید ورود و دربرخی ازموارد هجومآب به داخل این سازه ها است و این موضوع می تواند پیشرفت حفاری تونل را تحت تاثیر قراردهد بدین منظور دراین پروژه ها سعی میگردد مقدار جریان آب به داخل تونل پیش بینی شده و حجم آب ورودی به بخشهای تونل تعیین گردد تا تمهیدات لازم جهت مواجه با آب و کاهش اثرات منفی ان درروند پیشرفت پروژه فراهم گردددراین مقاله ابتدا نتایج حاصل ازکاربرد روشهای مختلف تحلیلی و تجربی به منظور تخمین اب ورودی به تونل گلاب را قبل ازاجرای طرح ارایه می نماید و سپس نتایج مذکور را با اطلاعات میدانی و درشرایط واقعی درحین حفاری مورد مقایسه قرار داده و اعتبار روشهای مذکور مورد ارزیابی قرارمیگیرد تونل انتقال آب گلاب که بطول ۱۰ کیلومتر و با قطرداخلی ۴/۵۸ به منظور انتقال آب زاینده رود به کاشان به میزان ۲ مترمکعب درثانیه طراحی و درحال حاضر کل مسیر این تونل توسط یک دستگاه ماشین حفاری تمام مقطع حفاری و سگمنت گذاری شده است.