سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
حسین پروینی ثانی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

به منظور ارزیابی جامع عملکرد، نیاز به استفاده از مدلهای هیسترزیسی است که تمامی پدیدههای مهمی که منجر به ارزیابی تقاضا سازه در مرحله فروریزش هستند، را شامل شود. در این مقاله ابتدا به معرفی مودهای مختلف کاهندگی پرداخته شده و سپس مدل اضمحلال ایبارا- کراوینکلر برای نمونههای بتنی تشریح میگردد (Ibarra-Medina-Krawinkeler Model) و مدل ایبارا- مدینا- کراوینکلر (Ibarra-Krawinkler) که رویکرد مهم مدل دوم حضور شاخه سختی منفی پس از رسیدن به نقطه حداکثر است که امکان مدلسازی رفتار نرم شوندگی کرنشی هنگام خرد شدن بتن، کمانش و شکست میلگردها و لغزش میلگرد در بتن را میدهد