سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی شاهنده نوک آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
ابراهیم رضائی نیک – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی سجاد

چکیده:

مساله تعیین چیدمان ایستگاه های کاری ازبعد عملی و نظری دارای اهمیت قابل توجه می باشد ازلحاظ عملی ازطریق بهبود چیدمان درنهایت هزینه های واحد تولیدی کاهش یافته و علاوه برآن سایر اهداف جانبی نیز محقق می گردد از طرفی با توجه به دشوار بودن حل آن درابعادعملی این مساله موردتوجه محققین تحقیق درعملیات و رشته های وابسته بوده و تاکنون روشهای دقیق ابتکار یو فراابتکاری فراوانی برای حالات مختلف این مساله ارایه گردیده است دراین تحقیق وضعیت چیدمان ایستگاه های کاری درکارخانه مشهد واشر مورد بررسی قرارگرفته مساله به صورت یک مدل تخصیص درجه دو مدل گردید بعلت پیچیدگی و ابعاد بالای مساله روش فراابتکاری شبیه سازی تبرید برای حل مورد استفاده قرارگرفته و پارامترهای این الگوریتم نیز تنظیم شدها ند. درنهایت نتایج تحلیل و بررسی گردیده است. نتایج حاصله نشان دهنده بهبود قابل توجه میزان جابجایی درکاهش جابجایی ها دراثر اجرای الگوریتم پیشنهادی می باشد.