سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهارک حاتمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مجید عاشوری – استادیار دانشگاه آزاد لاهیجان

چکیده:

بهره برداری ازخاک و تولید بالای موادغذایی منهجر به مصرف شدن موادمغذی خاک و از دست رفتن کیفیت و کاهش باروری خاک خواهد شد درنتیجه خاک نیازمند تامین این مواد ازطریق کودهای شیمیایی می باشد درایران بیشتر ازکودهای ماکروالمنت مانند کودهای ازته کودهای فسفاته کودهای پتاسه استفاده میشود خاطر نشان میسازد استفاده بیش ازحد کودهای شیمیایی بدون درنظر گرفتن نیاز غذایی گیاه و میزان عناصرغذایی درخاک میتواند پیامدهای جدی آلودگی خاک و اب را بدنبال داشته باشد بمنظور بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی استفاده ازنتایج ازمون خاک و تجزیه برگی درتعیین نیاز کودی محصولات مختلف بطور همگانی استفاده گردد عنصرنیتروژن نیز درشرایط غرقابی شالیزار درمعرض تلفات فوق العاده زیادی واقع میشود که برای افزایش کارایی آن ازروشهایی همچون مصرف کودها یکندر تناوب استفاده ازارقام کارامد محلول پاشی و… میتوان استفاده کرد.