سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات پردیس بین الملل دانشگاه گیلان
اسداله شاه مرادی – استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه گیلان
سمیه صوفی – کارشناس کامپیوتر دانشگاه گیلان
اعظم عندلیب – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات پردیس بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده:

امروزه تلفن همراه بعنوان یکی از شاخص ترین ادوات همراهجزء لاینفک زندگی بشری شده است .از سوی دیگر تولید وتوسعه نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه در جهان با سرعتیباورنکردنی در حال رشد است .در این مقاله سعی شده استتا چندبانک اطلاعاتی که صرفاً برای سیستمهای موبایل طراحیشده و یا برای این منظور بهینه سازی شده اند مورد بررسیقرار گیرد. این بررسی حول چند محور اساسی که در حقیقتجزء مهمترین مشخصات و پارامترهای بانکهای اطلاعاتی میباشند ، تاکید خواهد داشت . در ابتدا ضرورت استفاده ازLW بانکهای اطلاعاتی سبک ۱ که از این پس آنرا باختصار۱ LightWaightمی نامیم مورد بررسی قرار گرفته تا این لزوم لمس شده و پساز آن با معرفی هر بانک اطلاعاتی ویژگیهای هریک در زمینهمورد نظر بررسی و در پایان مقایسه ای اجمالی درقالب یک جدول ارائه خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه بهتنوع بانکهای اطلاعاتی و فراگیری سیستمهای منبع باز، اینبررسی در این حوزه انجام خواهد شد تا مقایسه آنهاملموس تر باشند