سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
جهانگیر عابدی کوپایی – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدامین مصطفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

انجام آزمایشات میدانی برای جمع آوری اطلاعات پیرامون کشاورزی وقت گیر و پرهزینه بوده و تولید این داده ها از روش های سنتی کافی نیست، همچنین نتایج این آزمایشات به همان مکان و زمانی که انجام شده اند، محدود می شوند. در چند دهه اخیر مدل ها کمک شایانی به بشر در این زمینه کرده اند. سیستم پشتیبانی تصمیم بوسیله سازمان بین المللی تعاون برای انتقال تکنولوژی کشاورزی، توسعه یافته است. در این پژوهش به وسیله نرم افزار DSSAT‌ استراتژی های مختلف کاشت گندم و ذرت در منطقه داران شامل تاریخ کاشت، بافت های مختلف خاک و حد آستانه مختلف آب در خاک برای آبیاری شبیه سازی شده است. با توجه به شاخص بهره وری از آب آبیاری تاریخ کاشت ذرت پانزدهم تیر ماه و حد آستانه آب در خاک برای آبیاری ۷۰% بدست آمد. در شبیه سازی کشت گندم نیز تاریخ کاشت آول آبان و حد آستانه آب در خاک ۴۰% برای بیشینه بودن بهره وری از آب آبیاری مشاهده شد