سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا فنبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، باشگاه پژوهشگران جوان، قزوین، ایرا

چکیده:

دردودهه اخیر سیستم های حمل و نقل کانتینری با رشد فزاینده ای رو برو بوده اند این حقیقت اهمیت حمل و نقل کانتینری را به عنوان یک نقش اساسی از ترمینالهای کانتینری برای ارتباط میان دریا و خشکی روشن می کند بنابراین همواره یک نیاز اساسی برای استفاده بهینه ازتجهیزات و امکانات دربنادر وجود دارد با توجه به ساختارپیچیده ی بنادر کانتینری این مقاله یک مدل شبیه سازی را به منظور مقایسه دو استراتژی حمل و نقل و انبارش کانتینرها دریک ترمینال کانتینری ارایه می کند برای این منظور از نرم تخلیه و بارگیری به عنوان یک معیار مهم برای ارزیابی عملکرد بندرکانتینری شهیدرجایی بهره گرفته ایم با تحلیل نتایج نشان داده خواهد شد که استفاده از استراتژی مارشالینگ یارد به جای استفاده از سیستم کنونی انبارش برای ذخیره سازی کانتینرها یک اثر معنادار برروی معیار عملکرد بندرخواهد داشت و می تواند نرم تخلیه و بارگیری را به میزان ۱۴ درصد افزایش دهد.