سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین صداقت – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید دهقان – هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احمد معدنچی – مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله روشی کارآمد، جهت ارزیابی استتار در تصاویر ماهواره ای ارائه شده است. روش پیشنهادی از دو بخش اصلی مبتنی بر روش تناظریابی الگو و الگوریتم استخراج عارضه ی UR-SIFT (Uniform Robust Scale Invarinat Feature Transform) تشکیل شده است. در بخش اول میزان تمایز عارضه ی هدف و پس زمینه با استفاده از روش تناظریابی الگو برآورد شده و با بهره گیری از یک تابع گوسی به صورت وزن دار، یک معیار کمی جهت توصیف میزان استتار عارضه ی هدف محاسبه می شود. در بخش دوم احتمال شناسایی عارضه ی هدف با استفاده از الگوریتم کارآمد UR-SIFT که جهت استخراج عوارض پایدار و متمایز در تصاویر ماهواره ای ارائه شده است، بررسی می شود. در صورتی که عارضه ی هدف با استفاده از الگوریتم UR-SIFT استخراج نشود، می توان نتیجه گرفت که به خوبی درمیان پس زمینه ی خود استتار شده است. جهت ارزیابی روش پیشنهادی، سه تصویر ماهواره ای از سه هدف مشخص انتخاب شده و در چهار حالت استتاری مختلف شبیه سازی شدند. نتایج آزمایشات بیانگر عملکرد مناسب روش پیشنهادی در ارزیابی استتار تصاویر در حالت های مختلف می باشد.