سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهناز دانش – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعلی قاسمی – دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراینم قاله ضوابط و استانداردهای زیست میحطی کشورها و سازمان های مختلف درارتباط با کاربرد پساب درکشاورزی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است هدف ازا ین بررسی مقایسه ای تعیین چالش های اجرای این گونه ضوابط درکشورهای مختلف به خصوص درکشورهای در حال توسعه می ب اشد نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که درکشورهای صنعتی و پیشرفته استانداردها و رهنمودها براساس تکنولوژی پیشرفته هزینه بالا و ریسک پذیری کم تدوین شده است و اجرای آن از نظر قانونی نیز تضمین شده است دربرخی کشورهای دیگر رهنمودهای سازمان های بین المللی مانند WHO که براساس تکنولوژی های نسبتا ساده و کم هزینه پایه گذاری شده رواج داشته و اساس کنترل نسبی را تشکیل میدهد