سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هابیل آسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمدرضا زارع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
مهدی کسرایی – هیات علمی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه اختلال های اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار بزرگ ترین مشکلات شغلی در کشورهای صنعتی و رد حال توسعه است که در اثر وضعیت های بدنی نامناسب کاری، حرکات تکراری، ارتعاش و طولانی بودن زمان انجام کار رخ می دهد. شیوع این نارحتی ها، باعث کاهش توان و کیفیت انجام کار، افزایش هزینه درمانی و از کار افتادگی زودرس افراد می شود. این تحقیق با هدف شناسیی و رتبه بندی ارگونومیکی بروز اختلال های اسکلتی-عضلانی به روش استاندارد و معتبر رولا و با استفاده از پرسشنامه نوردیک برای کارکنان یکی از کارخانه های تولید قارچ ایران انجام شد. در این مطالعه جمعیت ۳۳ نفری ز کارکنان کارخانه به طور تصادفی که در قسمتهای مختلف کارخانه مشغول بکار بودند، انتخاب شدند و مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. همچنین هر یک از افراد با پرسشنامه نوردیک ارزیابی شد. طبق روش رولا کارکنان از لحاظ سطح الویت برای اقدام های اصلاحی به ۴ گروه: پوسچرهای بدون نیاز به اقدام های اصلاحی، پوسچرهای نیازمند به اقدام های اصلاحی در اینده ، پوسچرهای که اقدام های اصلاحی در آنها باید سریع انجام شود، پوسچرهایی که اقدام های اصلاحی در آنها باید بی درنگ انجام شود، تقسیم بندی شدند، که بررسی ها نشان داد، ۶۴% پوسچر ها در گروه ۲ قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده از پرسشنامه نوردیک بیشترین ناراحتی اندام های درگیر به ترتیب در ناحیه کمر ۵۹% و گردون ۵۶% و زانو ۴۲% بود . همچنین بیشترین اختلالات اسکلتی- عضلانی در قسمت کمپوست سازی مشاهده شد.