سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد ترابی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
امین آشیان – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
کلثوم جعفرزاده – مدرس دانشگاه آزاد صوفیان

چکیده:

یکی ازمعتبرترین روشهای ارزیابی عملکرد سازه ها تحت زلزله استفاده ازتحلیل دینامیکی غیرخطی می باشد مقدار میرایی درسازه ها کم است و ازا ین رو مقدار انرژی مستهلک شده نیز دربرابر زلزله کم است بنابراین برای افزایش میرایی درسازه ها و جلوگیری از تشکیل مفاصل پلاستیک میراگرهای ویسکوالاستیک بعنوان یکی از روشهای مقاوم سازی مطرح شدهاست برای این منظور تعدادی از مدلهای سازه ای به صورت دوبعدی درنرم افزارopensees مدل شده و برای نسبت های مختلف میرایی حاصل از این میراگر تحت آنالیز دینامیکی غیرخطی با رکوردهای حاصل از لزله های نزدیک و دور از گسل قرارگرفتند نتایج حاصل بیانگر این امر می باشد که این میراگرها می توانند پاسخ دینامیکی سازه ها را تاحدزیادی کاهش دهند.