سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد حسین نادر صفت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
غلامحسین عزیزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مجتبی حاجی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

توسعه روستایی کاملا تحت تاثیر عوامل محیطی بویژه ژئومورفولژی و زمین شناسی است امروزه به تبع رشد سریع جمعیت توسعه ساخت و ساز سکونتگاههای روستایی اجتناب ناپذیر است و تاثیر نامطلوب نیازهای جمعیت روستایی و همچنین بهره برداری از مناطق اطراف روستاها برای ایجاد خانه و تاسیسات اقتصادی و صنعتی گسترشی روزافزون می یابد اکثر بناهای روستایی و فعالیتهای کشاورزی با اندیشه و تعمق کمتری برروی زمین مکان گزینی می شوند ژئومورفولوژی یکی از علوم زمین است که مدیران و برنامه ریزان و اهالی روستاها را در انتخاب مکانهای مطلوب برای استقرار و توسعه سکونتگاهها وسایر فعالیت های کشاورزی کمک می کند بررسی مشکلات مربوط به انتخاب مان مناسب برای ایجاد روستاها چگونگی استقرار بناها در داخل روستاها آثار توسعه روستا روی زمین شکلها و زمینهای اطراف و نظایر اینها موضوعات مورد مطالعه ژئومورفولوژی است ما دراین مقاله به دنبال بررسی ارتباط ژئومورفولوژی دهستان خاوه شمالی با توسعه روستایی توسعه فیزیکی روستاها نحوه مکان گزینی فعالیت های کشاورزی نزدیکی به گسلها و لرزه خیزی منطقه مورد مطالعه با استفاده از GIS هستیم.