سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
پارسا عسگریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی زلزله سیستم دیوار برشی بتنی می باشد که به دلیل عملکرد مناسب آن در مقابل نیروهای جانبی از جمله زلزله مورد استفاده ی گسترده در سازه ها قرارگرفته است در بسیاری از موارد دیوارهای برشی به دلیل معماری از جمله درب و پنجره و یا عبور تاسیسات مکانیکی و برقی دارای بازشدگی خواهند شد بازشدگی در دیوار بررفتار آن در هنگام مقابله با نیروهای جانبی تاثیرگذار خواهد بود نسبت ابعاد بازشو و همچنین تعداد و موقعیت مکانی آن ها در دیوار از مهمترین عوامل تاثیر گذار بررفتار مقاومتی و لرزه ای دیوارهای برشی دارای بازشو می باشد مدلهای بست و بند برای طراحی دیوارهای برشی دارای بازشو روش جدیدی است که با درنظر گرفتن همزمان نیروهای برشی و لنگرهای خمشی و پیچشی طراح یمناسب و بهینه برای دیوارهای برشی ارائه میدهند این مدلها خرپای ساده ای را جایگزین سازه ی پیچیده می کنند اگرچه برای یک سازه ی پیچیده چندین مدل بست و بند می توان پیشنهاد کرد.