سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود رضی – عضوهیئت علمی دانشگاه مازندران
محدثه جلیلی کناری – کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه مازندران

چکیده:

اصولا تصور اصلی از توسعه توازن اقتصادی است ودر همین راستا جهت رسیدن به وضع مطلوب طرحهای مختلفی برنامه ریزی و اجرا می گردد که محور اصلی آن عدالت است اما از آنجا که سوژه های عدالت محدود به بعد اقتصادی نمی شوند ضروری است توسعه را فراتر از پیشرفت اقتصادی و با نگاه ارزشی سوژه ها در نظر گرفت و لازم است با ارزیابی جامع عدالت برنامه های توسعه ای بعمل آید تا با شناخت دقیق تر پیامدهای اقدامات توسعه ای در تقویت عوامل مثبت و کاهش و کنترل عوامل منفی اقدامات مقتضی صورت گیرد. از اقدامات توسعه ای سالهای اخیر با محوریت عدالت طرح مسکن مهر می باشد که گرچه هدف عمده آن کاهش قیمت مسکن و کاهش فاصله طبقاتی دهک ها یاتامین یکی از سه نیاز اصلی مسکن است اما مطالعه موردی ما در دو روستای ازباران فریدونکنار و باقر تنگه بابلسر بیانگر آن است که چنینمداخله ای در روستا بدون ارزیابی اجتماعی اهداف اصلی طراحان را به حاشیه می راند و ثمره آن پیامدهای اجتماعی منفی پیش بینی نشده است.