سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا سعید افخم الشعرا – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
صغری نعمتی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه بیرجند

چکیده:

امروزه افزایش جمعیت و در نتیجه نیاز بیشتر به تامین غذا و مواد خام اولیه، باعث تخریب منابع طبیعی و زیست بوم ها در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران گردیده که شدت تخریب بر حسب موقعیت جغرافیایی و وضعیت آب و هوایی مناطق متفاوت است. در این میان بهره برداری مناسب از منابع آبی به خصوص سیلابها می تواند در کاهش اثرات این گونه تخریب ها و کمک به تامین غذا و بهبود محیط زیست نقش مهمی داشته باشد. در این مقاله نتایج تاثیر پخش سیلاب بر تغییرات پوشش گیاهی در بخشی از عرصه آبخوان بیرجندارایه گردیده است. منطقه مورد بررسی خروجی حوزه ی خراشاد است که در ۲۵ کیلومتری جنوب شهر بیرجند قرار گرفته است. نمونه ها به صورتسیستماتیک- تصادفی انتخاب شد. طبق نتایج به دست آمده، در این تحقیق معلوم شد که پخش سیلاب اثر مثبتی بر پوشش گیاهی عرصه پخش در خروجی خراشاد داشته و تحت تاثیر آن میزان تولید نیز افزایش یافته است. همچنین تغییراتی در ترکیب پوشش گیاهی این عرصه به وجود آمده که می توان آن را ناشی از عملیات پخش سیلاب و مراقبت های بعدی طی این سال ها دانست.