سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدعلی رجب زاده – عضو هیات علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
اباذر رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
منیر سعادتی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

معادن سنگ تزئینی و نما (تراورتن و مرمریت) رباط در شمال شرق آباده استان فارس در زون زمین ساختاری ارومیه-دختر واقع شده اند. از نظر زمین شناسی، این ذخایر در سازندهای بسیار جوان با سن کواترنری قرار می گیرند. در ارزیابی کیفیت و دوام سنگ تراورتن به عنوان سنگ نما از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن استفاده می شود. میزان تخلخل و مقاومت فشاری به ترتیب از جمله خواص مهم فیزیکی و مکانیکی هستند. مطالعه خواص سنگ شناسی نظیر بافت، نوع و توزیع تخلخل و ترکیب شیمیایی سنگ مانند ترکیب عناصر اصلی و فرعی، درصد کلرورها و سولفات های محلول در آب موجود در سنگ نشانگر تاثیر فراوان این خواص بر نتایج آزمایش های فیزیکی (درصد جذب آب، وزن مخصوص در حالت خشک و اشباع و درصد افت وزنی در مقابل محلول های اسیدی) و مکانیکی (مقاومت فشاری تک محوری) سنگ تزئینی و نما می باشد.