سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دل آرام فیضی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سیدابراهیم حسینی –
مهدی امین افشار –
مزدک علیمی –

چکیده:

با وجود اینکه فرایند کنسرو کردن موجب ایمنیمواد غذایی از نظر آلودگی و افزایش مدت زمان ماندگاری آن می شود تغییرات ناخواسته ای نیز در ماده غذایی سبب میگردد دراین تحقیق به منظور کاهش اثر حرارت برویژگیهای فیزیکوشیمیایی کنسرولوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی از نیسین به عنوان یک ترکیب ضد میکروب طبیعی استفاده شد بدین منظور ابتدا زمان دقیق استریلیزاسیون تعیین گردید سپس نیسین درغلظت -۳/۱ -۳/۷ -۴/۳ ppm 2/5 به نمونه ها افزوده و برای هریک از این غلظت ۵ زمان متفاوت استریلیزاسیون دردمای ۱۲۱درجه سانتی گراد درنظر گرفته شد نتایج نشان داد هرچه میزان نیسین کمتر و زمان اتوکلاو کردن افزایش یابد آلودگی کمترخواهد شد.