سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مهدی فخرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی دانشگاه تهران
مصطفی عرب – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران
مهران عنایتی شریعت پناهی – عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محمود لطفی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum از خانواده Gentianaceae و محصول نسبتا جدیدی است که به سرعت در رده ده گل برتر از گل های شاخه بریده در دنیا قرار گرفته است. در این پژوهش برای اولین بار در دنیا، کشت میکروسپور گل لیسیانتوس انجام شد. گیاهان هاپلوئید برای استفاده در برنامه به نژادی و تحقیقات ژنتیک بنیادی در گیاهان عالی از اهمیت زیادی برخوردار است. کشت میکروسپور یکی از تکنیک های مؤثر و مطمئن برای تولید تعداد زیادی از گیاهان هموزایگوس به شمار می رود؛ که اخیرا به علت مزایای آن بر کشت بساک، مورد توجه قرار گرفته است. در این پروژه تاثیر تنظیم کننده های رشد را در القای هاپلوئیدی لیسیانتوس از طریق کشت میکروسپور، مورد بررسی قرار دادیم. اثر متقابل سه سطح غلظت ۲mg/L و ۱ و ۰/۵ D-4،۲ و سه میزان ۱mg/L و ۰/۵ و ۰/۱ کینتین مورد بررسی قرار گرفت. در تیمار ۰/۵mg/L و D-4،۲ با ۰/۵mg/L کینتین تقسیم سلولی صورت گرفت و ساختار چند سلولی (مالتی سلولار) دیده شد؛ همچنین در تیمار ۲mg/L و D-4،۲ همراه ۱mg/L کینتین میکروسپور ها شروع به تقسیم سلولی کردند.