سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهدی فخرائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح گیاهان باغبانی دانشگاه تهران
مصطفی عرب – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران
مهران عنایتی شریعت پناهی – عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محمود لطفی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه تهران

چکیده:

گل لیسیانتوس Eustoma grandiflorum در بازارهای جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش برای اولین بار در دنیا، کشت میکروسپور گل لیسیانتوس انجام شد. آندروژنز سریع ترین و مؤثرترین روش جهت تولید گیاهان هاپلوئید و دابل هاپلوئیدها برای آزاد نمودن رقم جدید محسوب می شوند. هم اکنون بسیاری از شرکت های تجاری و موسسات دولتی در کشورهای مختلف به کار تولید استفاده از هاپلوئیدهای مضاعف شده مشغولند. علاقه به تولید گیاهان هاپلوئید، عموما به کاربرد آن ها بر می گردد. در این پژوهش برهمکنش چهار سطح ۱۷۰mg/L و ۱۳۰ و ۱۰۰ و ۶۰ مالتوز (به عنوان منبع کربوهیدرات) با پنج نوع محیط کشت مایع MS ،NN ،B5 ،NLN و NLN ½ در القای آندروژنز لیسیانتوس، مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان تغییر میکروسپور ها مربوط به محیط NLN و NLN ½ بود. در تیمارهای محیط NLN با ۶۰mg/L ساکارز و محیط NLN ½ با ۱۷۰mg/L ساکارز ساختار چند سلولی به طور نمایان مشخص بود.