سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زاگرس شاهوی – دانشگاه صنعتی شریف تهران – ایران
علی عباسپورتهرانی فرد – دانشگاه صنعتی شریف تهران – ایران
محمود فتوحی فیروزآباد – دانشگاه صنعتی شریف تهران-ایران
آذین اصلانی – شرکت مپنا تهران -ایران

چکیده:

نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی ، هزینه بالای استفاده از سوخت های فسیلی، کاهش تدریجی منابع سوخت فسیلی ونیز آلودگی های زیست محیطی ناشی از بهره برداری مداوم ازآنها، بازنگری در انتخاب منبع انرژی در صنعت برق را به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است . به دلیلماهیت متغیر و تصادفی سرعت باد، توان خروجی نیروگاه بادی متغیر میباشد و بنابراین از کنترل پذیری مناسبی برخوردارنیستند. نفوذ بیش از پیش نیروگاههای بادی در سیستم قدرت، موجب بروز مسائل مختلفی در حوزه های پایداری، کیفیت توان و قابلیت اطمینان سیستم قدرت گردیدهاست. در این مقاله اثر نیروگاه بادی با ظرفیتهای مختلف را بر روی قابلیت اطمینان سیستم بررسی کرده و با در نظر گرفتن سیستم ذخیره سازانرژی، اثر به کارگیری آن را به همراه نیروگاه بادی بر روی قابلیت اطمینان سیستم بررسی میکنیم.