سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
عبدالرضا سلطانی پور – استادیار – تکنولوژی جوش ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
خسرو فرمنش – استادیار – مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
غلامرضا گردانی – کارشناس ارشد – مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ از جمله آلیاژهای پرکاربرد در صنایع هوا فضا می باشد که جوشکاری ذوبی آن بامشکلات زیادی مواجه است و لذا سعی بر استفاده هر چه بیشتر از جوشکاریهای حالت جامد نظیر جوشکاری اصطکاکی همزنی در این آلیاژ وجود دارد. در این پژوهش ، تاثیر فشار ابزار که یکی از پارامترهای مهم جوشکاری اصطکاکی همزنی است ، بر خواص خوردگی جوش بررسی شده است. از آزمونهای پلاریزاسیون و ورقه ای شدن برای سنجش خواص خوردگی جوشها و از میکروسکوپ نوری و الکترونی برای بررسی میکرو ساختار این جوشها بهره گرفته شده است . نتایج نشان می دهد که با افزایش یافتن فشار ابزار، وسعت منطقه ی جوش افزایش یافته و خواص خوردگی جوش افت می کند. مناطق متاثر از حرارت و متاثر از عوامل ترمومکانیکی ، بدترین خواص خوردگی را در بین مناطق ۳ گانه ی جوش نشان می دهند . علت اصلی خوردگی شدیدتر در این مناطق را می توان به رسوبات درشت تر موجود در آنها در مقایسه با دکمه جوش و فلز پایه نسبت داد.