سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بابک هنرخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق
رضا باباپورگل افشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-آب و فاضلاب دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

تزریق نمک های آهن در ورودی فیترهای درشت دانه افقی از روش های کنترل کروم در فاضلاب های صنعتیمی باشد. در این تحقیق کارایی نمک های آهن در حذف کروم و مقدار دوز بهینه تزریقی مورد بررسی قرار گرفته است. فاضلاب مصنوعی ساخته شده و به واحد احیا انتقال مییابد.در این هنگام محلول سولفات فرو غلیظ با غلظت های مشخص و دبی مورد نظر به مخزن واحد احیا تزریق میگردد. پساب پمپاژ شده از واحد احیا همراه بامیزان آب آهک مناسب در واحد انعقاد فلوکهای کروم تشکیل می دهند و به فیلتر شنی افقی فرستاده می شوند. نتایج نشان می دهد که برای رسیدن به راندمان حذف% ۹۷,۹۶ کروم در فیلتر هنگامی که از نمک های آهن استفاده شود، حداقل نسبت مولی آهن به کروم ۱/۲ به ۱ است