سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان صالحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مژگان مقصودلو –
فهیمه زمانی –
مینا توحیدزاده –

چکیده:

هدف این تحقیق به کارگیری بسته های پلیمری حاوی نانوذرات نقره و اکسید روی درنگهداری آبپرتقال طبیعی تازه به عنوان روشی جدید برای حفظ حداکثر مواد مغذی تازگی و کاهش بار میکروبی آن بود مواد و روشها فیلم های نانوکامپوزیتی های حاوی نقره و اکسید روی به روش مخلوط سازی مذاب در دستگاه اکسترودر تهیه شدند پایداری میکروبی میزان اسید اسکوربیک شاخص قهوه ای شدن کیفیت رنگ و ویژگیهای حسی آب پرتقال بسته بندی شده در لحظه صفر و پس از ۷ روزانبار داری ارزیابی شد سرعت رشد میکروبی در اب پرتقال تازه با استفاده از بسته های نانوکامپوزیتی حاوی نقره و اکسید روی تا ۲۸ روز پس ازانبار مانی کاهش یافت بسته های نانوکامپوزیتی حاوی نقره نیز با وجود کاهش برخی ویژگیهای حسی آب پرتقال طول عمر آب پرتقال تا ۲۸ روز افزایش دادند.