سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان ملاحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرحیم صلوی تبار – دکتری

چکیده:

ساخت سدهای مخزنی یکی از روشهای سازه ای مدیریت سیل می باشد که هدف اصلی آن ذخیره سیلاب درمخزن و کاهش پیک سیلاب است دراین مطالعه اثر احداث سدگرشا به عنوان یکی از سدهای تحت مطالعه درسیستم مخازن حوضه آبریز کرخه درکاهش خسارت سیلاب ورودی به این سیستم مورد بررسی قرارگرفته است تخصیص بهینه حجم کنترل اولیه سیلاب به مخازن هرکدام از سدهای حوضه با لحاظ نمودن مقدار خسارت برق آبی مشخص درکل سیستم هدفدیگر مساله مورد بررسی می باشد دراین مطالعه مدل شبیه سازی vensim براساس رویکرد پویایی سیستم به الگوریتم فراکاوشی PSO متصل شده و مدل شبیه سازی – بهینه سازی PSO-VENSIM به منظور بهینه سازی بهره برداری ازمخزن درحین سیلاب و تخصیص بهینه حجم کنترل اولیه سیلاب به مخازن حوضه توسعه یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده، در کنار بهبود شرایط بهره برداری از منظر معیار بهینگی کاهش پیک سیلاب، توزیع حجم کنترل اولیه سیل میان مخازن حوضه نسبت به حالت عدم ساخت سد گرشا، مزیت دیگر احداث این سد مخزنی می باشد.