سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین شجاعی – شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
حیدرعلی شایانفر – دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین شایقی – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

استفاده ازواحدهای تولید پراکنده که به منظور تامین توان درشبکه هایتوزیع بهکارمیروند میتواند تاثیرات بسیار زیادی ازجمله کاهش تلافت کیفیت توان بهبود پروفیل ولتاژ و .. برروی شبکه های توزیع داشته باشد برای رسیدن به این اهداف ظرفیت و محل نصب تولید پراکنده درشبکه توزیع ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین مقاله روشی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور بهبود پروفیل و پایداری ولتاژ کاهش تلفات و با صرف کمترین هزینه ممکن درسیستم توزیع ارایه گردیدها ست درروش ارایه شده ازالگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات بهبود یافته برای تعیین مکان و اندازه بهینه انواع مختلف منابع تولید پراکنده استفاده شده است سه نوع منابع تولید پراکنده درنظر گرفته شده است که ازیک پخش بارجدید و موثربرای محاسبه دقیق تلفات توان استفاده گردیده است روش ارایه شده روی شبکه های توزیع استانداردIEEE اجرا شده است