سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان کارگری – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
تحسین کارگری – کارشناس
امید پوراسماعیل جانباز – مدرس موسسه آموزش عالی جابربن حیان رشت
محمد شریفی پور –

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی و به کمک شاخصهای خسارت به بررسی میزان آسیب پذیری لرزه ای دو مدل قاب فولادی برون محور تیرپیوند درمرکز تیرپیوند دربین دو بادبند و تیرپیوند درکنار تیرپیوند دربین تک بادبند و ستون با تعداد طبقات ۲و۴و۷و۱۰ طبقه با طول های پیوند ۰٫۳L,0.2L,0.15L درسطح خطر یک پرداخته شدهاست با استفاده ا زنتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی میزان آسیب پذیری این قابها با توجه به شاخصهای خسارت Krawinkler-zohrei,park-ang بررسی شده است نتایج این بررسی ها نشان میدهد که شاخصهای خسارت درقابهای با طول پیوند کوتاه ۰٫۲l,0.15l کمتر از قابهای با طول پیوند متوسط ۰٫۳Lاست درکلیه قابها رفتار بررشی تیرپیوند به علت کوتاه نمودن طول ان آسیب وارده به اعضا و قاب را کاهش میدهد بطوریکه قابهای با طول پیوند ۰٫۱۵Lدارای کمترین مقدار شاخص اسیب هستند. چگونگی توزیع مفاصل دراین قاب ها نیز بررسی شده است