سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ظهیر علی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت IT

چکیده:

از انجا که استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ERP درسازمان ها با توجه به شرایط کسب و کار حاکم بربازارهای امروزی رو به افزایش است از این رو وجود روشهای کارا جهت ارزیابی و پایش مستمر این سیستم ها درجهت شناسایی نقاط ضعف و بهبود بخشیدن عملکرد سیستم امری لازم و حیاتی است همچنین میزان کیفیت این سیستم بطور قابل ملاحظه ای با رضایت کاربران سیستم ارتباط دارد با توجه به وجود عدم قطعیت و ابهام در اندازه گیری رضایت از منطق فازی برای اندازه گیری این اثربخشی استفاده نمودیم تئوری مجموعه های فازی و منطق فازی به عنوان نظریه ای ریاضی برای مدلسازی و صورت بندی ریاضی ابهام و عدم دقت موجود در فرایند های شناختی انسانی ابزارهای بسیار کارامد و مفیدی برای این منظور به شمار می روند هدف ما دراین قماله ارزیابی اثربخشی سیستمبرنامه ریزی منابع سازمانی ERP با استفاده از رویکرد استنتاج فازی دریکی از شرکت های تولیدی کننده توربین درایران می باشد.