سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون عوفی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات شیلات ایران
شیدا داداشی – دوره کارشناسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
مونا معراجی – دوره کارشناسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
فاطمه میراحمدی – دوره کارشناسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

چکیده:

در تمام طول تاریخ انسان تالا بها را به عنوان اراضی نامناسب و ب یفایده و بستری برای زندگی حشرات ناقل بیماری ها می شناخته است. تصور رایج از تالاب ها هنوز هم آنها را از حاشیه های لجنی و دور از دسترس و کانونی برای حشرات، شیوع بیماری هایی نظیر مالاریا می دانند. تالاب ها اغلب با واژه های مرداب و یا باطلاق تعریف می شوند. بر خلاف گذشته آگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیط های طبیعی به ویژه تالا بها هنوز درک واقعی از اهمیت کارکرد و حساسیت این دستگاه های حیاتی و متنوع بسیار پایین است. بشر در واقع با نابودی تالا ب ها سطح پایین معرفت و دانش خود را در ابعاد علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نشان داده است و متأسفانه هنوز روند تخریب این سیستم های طبعی بی همتا که ده ها کارکرد متفاوت و موزون را یکجا در خود دارند متوقف نشده است. در حقیقت حدود ۵۰ تعریف از تالاب مورد استفاده قرار می گیرد. ولی تعریف تالاب در کنوانسیون رامسر نسبت بین اسامی آن در همه کشورهای جهان مورد پذیرش قرار گرفته است: تالاب، مناطقی مردابی، آبگیر، ترب زار، آبهای طبیعی یا مصنوعی، دایم یا موقت ، آب های ساکن، جاری، شیرین، لب شور، شور همچنین نواحی دریایی که عمق آنها در حد پایین از ۶- متر تجاوز نکند را شامل م یگردد. تالاب انزلی با مساحت حدود ۱۵۰۰۰ هکتار به عنوان یکی از اولین تالاب های ثبت شده کنوانسیون رامسر در سال ۱۳۵۳ می باشد در تمام طول تاریخ انسان تالا بها را به عنوان اراضی نامناسب و ب یفایده و بستری برای زندگی حشرات ناقل بیماری ها می شناخته است. تصور رایج از تالاب ها هنوز هم آنها را از حاشیه های لجنی و دور از دسترس و کانونی برای حشرات، شیوع بیماری هایی نظیر مالاریا می دانند. تالاب ها اغلب با واژه های مرداب و یا باطلاق تعریف می شوند. بر خلاف گذشته آگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیط های طبیعی به ویژه تالا بها هنوز درک واقعی از اهمیت کارکرد و حساسیت این دستگاه های حیاتی و متنوع بسیار پایین است. بشر در واقع با نابودی تالا ب ها سطح پایین معرفت و دانش خود را در ابعاد علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نشان داده است و متأسفانه هنوز روند تخریب این سیستم های طبعی بی همتا که ده ها کارکرد متفاوت و موزون را یکجا در خود دارند متوقف نشده است. در حقیقت حدود ۵۰ تعریف از تالاب مورد استفاده قرار می گیرد. ولی تعریف تالاب در کنوانسیون رامسر نسبت بین اسامی آن در همه کشورهای جهان مورد پذیرش قرار گرفته است: تالاب، مناطقی مردابی، آبگیر، ترب زار، آبهای طبیعی یا مصنوعی، دایم یا موقت ، آب های ساکن، جاری، شیرین، لب شور، شور همچنین نواحی دریایی که عمق آنها در حد پایین از ۶- متر تجاوز نکند را شامل م یگردد. تالاب انزلی با مساحت حدود ۱۵۰۰۰ هکتار به عنوان یکی از اولین تالاب های ثبت شده کنوانسیون رامسر در سال ۱۳۵۳ می باشد تالاب انزلی در جنوب دریای خزر در عرض ۳۷ دقیقه و ۲۸ثانیه شمالی و در طول ۲۹ دقیقه و ۲۵ثانیه شرقی و از شمال به دو باریکه خاکی به نام های شبه جزیره بندر انزلی و شبه جزیره غازیان محدود می گردد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریای آزاد ۲۳ – متر بوده مساحت آن بین ۹۵۰۰ تا ۱۹۱۰۰ هکتار است . که کل سطح آن در سال ۱۳۴۵ شامل اراضی حاشیه که در دوره طغیان رودخانه غرقاب بودند حدود ۲۱۸ کیلومتر مربع بوده است. ولی امروزه مساحت تالاب به ۱۹۳ کیلومتر مربع رسیده است.