سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیرکو جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران
خبات رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
یونس اراززاده – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

در چند دهه گذشته، بروز مسائل محیط‌زیستی موجب شده تا بشر دریابد که گستره فعالیت‌های وی در محیط‌زیست،‌ بدون مرز است و از سویی، محیط‌زیست دارای محدودیت‌هایی است که عدم توجه به این محدودیت‌ها ، تخریب محیط‌زیست را به همراه خواهد داشت. ارزیابی اثرات محیط زیستی می تواند به عنوان ابزاری برای شناخت ، بررسی و مقایسه اثرات مختلف فعالیت ‌های توسعه در خدمت برنامه ریزان و مدیران باشد. هدف این مطالعه پیش بینی اثرات توسعه فاز چهارم شهرک صنعتی بیرجند بر محیط زیست آن منطقه است. فاز ۴ شهرک صنعتی بیرجند در مجاورت محدوده جنوب غربی فازهای ۱و۲و۳ شهرک صنعتی بیرجند واقع درجاده بیرجند– خوسف به فاصله ۵/۱۱ کیلومتر از مرکز شهر بیرجند است. روش پیش بینی اثرات، روش ماتریس ایرانی می‌باشد. جمع بندی نهایی ماتریس نشان می دهد در ردیف های ماتریس، میانگین رده بندی کمتر از ۱/۳- وجود ندارد ولی در ستون های ماتریس تعدادی میانگین رده بندی کمتر از ۱/۳- وجود دارد که تعدادشان کمتر از ۵۰% میانگین رده بندی ها است، لذا پروژه با ارائه گزینه های اصلاحی تایید می‌شود.