سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصوره مهدوی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
بهرام ملک محمدی – استادیار دانشگاه تهران
فرزام پوراصغرسنگاچین – کارشناس ارشد
محمد راستین – کارشناس ارشد

چکیده:

برداشت بی رویه مصالح رودخانه ای درایران یکی ازمعضلات مهم محیط زیستی می باشد که عملا درگسره وسیعی وجود داشته و متاسفانه رویارویی با آن بسیاردشوار و به ندرت موفقیت آمیز بوده است رودخانه حبله رود و مسیلهای وابسته به آن درپایاب بندانحرافی گرمسار به عنوان یکی ازمنابع تامین شن و ماسه درسطح این شهرستان مطرح میب اشد درمقاله حاضر وضعیت موجود برداشت مصالح رودخانه حبله رود درزیرحوزه گرمسار بررسی و حوضه های اثرگذار بهره برداری ازمصالح رودخانه ای شناسایی شده اثرات برداشت مصالح برابعاد مختلف میحط زیست بیان شده است با انجام مطالعات محیط زیستی درراستای بهره برداری پایدار و بهینه مصالح رودخانه ای و حذف یا کاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب برمحیط زیست و متعاقب آن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی م یتوان درجهت توسعه پایدار گام برداشت