سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیلوفر عابدین زاده – پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
مکرم روانبخش – پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
لادن کاظمی راد – پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
فریماء عابدین زاده شرکت آبادسازان طوس –

چکیده:

ایران به لحظ دستیابی ارزان به انرژی، دارا بودن ذخایر غنی گاز طبیعی، نیروی انسانی ارزان و وجود منابع غنی سنگ آهن در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا از مزیت نسبی در صنعت فولاد برخوردار است از آنجا که یکی از معیارهای صنعتی شدن هر کشور وابسه به پیشرفت و توسعه این صنعت می باشد، در این صنعت نیز همانند بسیاری از صنایع دیگر، پژوهشها و سرمایه گذاریهای زیادی برای بهبود کیفیت، کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست انجام گرفته است. با توجه به این امر و لزوم رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی در چهار چوب انطباق پروژه های توسعه ای با حساسیت های زیست محیطی، انجام طرحهای ارزیابی اثرات زیست محیطی برای کارخانجات فولاد الزامی شده اشت. در این مطالعه برای محاسبه شدت و اهمیت اثرات کارخانه فولاد تربت حیدریه از روش ماتریس سریع استفاده به عمل آمد. بر اساس جمع بندی حاصل از ماتریس ارزیابی، آثار منفی پروژه ۴۰/۳ درصد و آثار مثبت پروژه ۴۹/۹ درصد می باشد. بنابراین با توجه به اینکه آثار منفی ناشی از اجرای پروژه در دامنه تغییرات بسیرا راندک می باشد، پروژه با اعمال روشهای مدیریت محیط زیست و اقدامات اصلاحی و طرحهای بهسازی قابل اجرا می باشد.