سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن هویدی – استادیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه
معصومه احمدی پری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
حسین وحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پسماند

چکیده:

با روند رو به افزایش فعالیت های صنعتی در جوامع امروزی ، تولید پسماند های صنعتی رشد چشمگیری داشته اند. مدیریت اصولی این قبیل زایدات بدلیل بالا بودن خطرات بالقوه زیست محیطی در صورت دفع نادرست ، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و می توان آن را بعنوان یکی از چالش های قابل توجه در امر مدیریت پسماند قلمداد نمود. از اینرو این پژوهش جهت بررسی مسائل زیست محیطی روش های بهینه دفع و مدیریت پسماند صنعتی شهرک صنعتی توس مشهد به ارزیابی اثرات زیست محیطی لندفیل بهداشتی برای مدیریت پسماند ها در شهرک صنعتی طوس از نقطه نظر فیزیکی ،شیمیایی ، بیولوژیکی ، اکولوژیکی ، فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی پرداخته است. نتایج نشان می دهد آب زیر زمینی و خاک و اکوسیستم بیشترین تأثیر سوء و آلودگی را دارند و بخش اقتصادی بیشترین اثرات مثبت را در بر دارد و دیگر اثرات زیست محیطی آن محدود می باشد.