سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هانیه السادات اسلامی –
زهرا احمدی –
سیدعلی جوزی – دکترای تخصصی علوم محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلا
شمسی شیرانی –

چکیده:

کارخانه سیمان تیس چابهار با مساحت ۶۰ هکتار در بخش مرکزی شهرستان سرباز با هدف ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای ساکنان بومی و خودکفایی کشور در زمینه تولید سیمان احداث گردیده است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات فیزیکوشیمیایی ناشی از احداث کارخانه سیمان تیس و جلوگیری از مخاطرات زیست محیطی ناشی از اجرای طرحهای صنعت سیمان و نیز هدایت منطقی طرحها وپروژه های توسعه در ایران در راستای اهداف توسعه پایدار به انجام رسیده است. در این مقاله ابتدا با جمع آوری اطلاعات پایه، فهرستی از منابع زیست محیطی تحت تاثیر تهیه گردید و مطالعات در محدوده محیط های بلافصل، تحت اثر مستقیم و غیر مستقیم تعیین شد. به منظور پیش بینی اثرات کارخانه در مرحله ساخت از روش Rating & Ranking استفاده گردیده است. این روش جهت بررسی معیارهای چهارگانه فیزیکوشیمیایی، بیولوژیکی، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته که در این تحقیق صرفاً معیار فیزیکوشیمیایی در فاز ساخت کارخانه بر محیط پیرامون مدنظر قرار گرفته است. این روش از طریق نمره دهی و وزن دهی به پارامترها و زیرپارامترهای مورد تایید این تحقیق با استفاده از نرم افزار IDRISIو روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی(AHP) پرداخته، که در آن پارامترها دو به دو مقایسه و وزن دهی می شوند و اثرات طرح به لحاظ فیزیکوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل و وزن دهی به پارامترهای زیست محیطی نشان داد که میزان اثرگذاری منفی طرح در محیط فیزیکوشیمیایی ۲۱/۰ درصد و بیشترین تاثیر مربوط به زیر پارامتر کیفیت هوا بود که با نتایج بدست آمده از بین سه گزینه اجرای طرح، عدم اجرای طرح و گزینه مشروط با استفاده از این روش گزینه اجرای طرح معرفی گردید.